Zajęcia

Na sali spotykamy zgodnie z planem zamieszczonym na stronie.

Praktykujemy, zachowując odpowiednią liczbę osób na sali, przed wejściem za zajęcia dezynfekujemy ręce, przed zajęciami i po wyjściu z zajęć po szkole poruszamy się w maseczkach.

Maty i inny używany sprzęt jest po każdych zajęciach dezynfekowany, sala między zajęciami jest wietrzona.

—————————————

Zajęcia odbywają się w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, ul. Słowackiego 21 (wejście z prawej strony).

—————————————

Cennik:

karnet na 12 zajęć:  160 zł (karnet ważny przez 60 dni)

karnet na 8 zajęć: 120 zł (karnet ważny przez 60 dni)

karnet na 4 zajęcia:  80 zł (karnet ważny przez 30 dni)

jednorazowy wstęp: 25 zł

Karnet można kupić w dowolnym dniu miesiąca.

Istnieje możliwość zajęć indywidualnych.

Numer konta do wpłat:  31 1050 1546 1000 0097 1903 4713

—————————————

Regulamin

1. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do poznania i zaakceptowania poniższego regulaminu. Za akceptację regulaminu traktuje się wniesienie opłaty za udział w zajęciach.

2. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego nie należy spóźniać się na zajęcia ani wychodzić przed ich zakończeniem.

3. Do zajęć należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godziny po dużym posiłku, 2 godziny po małym.

4. Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju niekrępującym ruchów.

5. W czasie zajęć należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym, wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy, nie używać perfum o intensywnym zapachu.

6. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia.

7. Podczas zajęć należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na polecenie prowadzącego.

8. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć. Nowe okoliczności zdrowotne i menstruację każdorazowo należy zgłaszać przed zajęciami prowadzącemu. Osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do praktyki po konsultacji z lekarzem.

9. Wszelkie niepokojące objawy lub złe samopoczucie w trakcie wykonywania ćwiczeń należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.

10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów).