Rozkład zajęć

W tygodniu 18.05 – 24.05.2020 r. część zajęć odbędzie się na sali gimnastycznej, a część online.

Praktykować na sali może 12 osób plus osoba prowadząca zajęcia.
Zajęcia na sali:
środa: godz. 18.00 oraz godz.19.30
piątek: godz.18.00 oraz godz. 19.30
sobota: godz.10.00
Z uwagi na ograniczoną liczbę osób na zajęciach w sali proszę o zadeklarowanie obecności poprzez wysłanie wiadomości tekstowej lub kontakt telefoniczny: 600 475 641

Na jogę online zapraszam:
poniedziałek 19.00 – vinyasa joga
wtorek 19.00 – łagodna joga
czwartek 19.00 – łagodna joga
sobota 8.30 – praktyka z elementami yin jogi

 

Zajęcia odbywają się w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, ul. Słowackiego 21 (wejście z prawej strony).

—————————————

Cennik:

karnet na 12 zajęć:  150 zł (karnet ważny przez 60 dni)

karnet na 8 zajęć: 110 zł (karnet ważny przez 60 dni)

karnet na 4 zajęcia:  60 zł (karnet ważny przez 30 dni)

jednorazowy wstęp: 25 zł

sobotnie poranki w jogą: 15 zł

Karnet można kupić w dowolnym dniu miesiąca.

Istnieje możliwość zajęć indywidualnych.

—————————————

Regulamin

1. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do poznania i zaakceptowania poniższego regulaminu. Za akceptację regulaminu traktuje się wniesienie opłaty za udział w zajęciach.

2. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego nie należy spóźniać się na zajęcia ani wychodzić przed ich zakończeniem.

3. Do zajęć należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godziny po dużym posiłku, 2 godziny po małym.

4. Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju niekrępującym ruchów.

5. W czasie zajęć należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym, wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy, nie używać perfum o intensywnym zapachu.

6. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia.

7. Podczas zajęć należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na polecenie prowadzącego.

8. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć. Nowe okoliczności zdrowotne i menstruację każdorazowo należy zgłaszać przed zajęciami prowadzącemu. Osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do praktyki po konsultacji z lekarzem.

9. Wszelkie niepokojące objawy lub złe samopoczucie w trakcie wykonywania ćwiczeń należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.

10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów).